The HIV Surge: The AIDS Conference 2018 Onderwerp

Dit jaar, in juli 2018, organiseerde de stad Amsterdam de World Aids-conferentie. Het wereldwijde evenement was een gezamenlijk punt voor meer dan vijftien duizend afgevaardigden, waaronder wetenschappers, onderzoeksafgevaardigden, non-profitorganisaties die aids-voorlichting ondersteunen en campagne voeren, maar ook mensen die zijn geïnfecteerd en vechten tegen het virus.

De conferentie concentreerde zich op de zorg dat AIDS en aids in de komende tijd te weinig bekendheid zullen krijgen door onvoldoende kennis en financiering. Met dit in het achterhoofd, kwamen beroemdheden, waaronder de koninklijke verschijning van prins Harry, ook langs om hun stuk in de zaak te zeggen.

AIDS op de Stijging

Hoewel je misschien gelooft dat de dreiging van AIDS is ingeperkt, en het is grotendeels waar, blijven de statistieken beangstigend. Natuurlijk zijn meer mensen zich ervan bewust hoe AIDS zich kan verspreiden, of het nu door onbeschermde geslachtsgemeenschap is of door geïnfecteerde naalden, en nemen ze de juiste voorzorgsmaatregelen. Er moet echter nog veel meer worden gedaan.

Linda-Gail Bekker sprak de conferentie toe met statistieken van de continenten van Azië en Europa, aangezien AIDS de laatste acht jaar met dertig procent toeneemt. Nu hebben deze landen niet alleen te maken met infecties die in de lift zitten, maar ze zijn veruit het gevolg van het gebruik van drugs. De zilveren voering is dat de hiv-infecties over het algemeen lager waren maar in slechts enkele landen aanzienlijk toenamen.

Directeur-generaal van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) wees erop dat hoewel er voorlichtingskampen en educatieve inhoud beschikbaar zijn, de voortgang om AIDS te beëindigen dat niet is. Dit gebeurt niet omdat mensen zich niet bewust zijn, maar omdat ze niet zoveel aandacht en aandacht besteden als ze zouden moeten.

De statistieken van UNAIDS hebben aangetoond dat 1,8 miljoen mensen aids hebben. Niet alleen dat maar de afgelopen jaren 35 miljoen mensen aan deze ziekte bezweken waren. Meer dan 17 miljoen mensen in de wereld bestrijden momenteel deze ziekte. Uit deze statistiek bleek een debat over hoe drugsgebruik een reeds verslechterende situatie in veel landen verergert door het gebruik van heroïne. Veel drugsgebruikers delen geïnfecteerde naalden van waaruit de infectie neerslaat naar hun respectieve seksuele partners.

Het adres van hoofd van de UNAIDS Michel Sidibe werd met vijandigheid begroet en ontmaskerde dat mensen geloof in hem hadden verloren. Sidibe had te kampen gehad met het beschermen van een vermeende beschuldiging van intimidatie van seksuele intimidatie en ook met het hard reageren op klokkenluiders.

Hij had ook te maken gehad met oproepen die eisten dat hij uit zijn functie in de UNAIDS stapte. Een vrouw riep hem uit tijdens zijn toespraak, die hij afhandelde en verzekerde dat er nog steeds veel werk te doen is en dat de verdeling alleen maar afdwaalt.

De conferentie zag ook een stil moment toen ze terugdenken aan hun collega’s die in 2014 overleden waren in het noodlottige vliegtuig van de MH17 Malaysian Airlines. Die IAS-officieren waren ook op weg naar een AIDS-conferentie. De conferentie-voorzitter Peter Reiss zei dat ze zouden blijven vechten voor gerechtigheid om te worden uitgedeeld aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen van die dag.